Ημερες σταδιοδρομιας

4Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Ιλίου συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση “Ημερών Σταδιοδρομίας”.  Ειδικότερα, οι “Ημέ-ρες Σταδιοδρομίας” πραγματοποιούνται α. το Σεπτέμβρη, την πρώτη εβδομάδα έναρξης του σχολικού έτους, β. την τελευταία εβδομάδα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων και γ. την τελευταία εβδομάδα πριν από τις διακοπές του Πάσχα. Στις Ημέρες Σταδιοδρομίας μπορούν να συμπεριληφθούν δραστηριότητες όπως: οργανωμένες προβολές και παρουσιάσεις εκθεσιακού υλικού (πόστερ σύντομων παρουσιάσεων, υλικό προθήκης, φυλλάδια, προγράμματα σπουδών, αφίσες, ηλεκτρονικές προβολές, βίντεο κ.α), οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων, πραγματοποίηση ημερίδων για την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη τοπική κοινωνία, παρουσίαση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.