Αγωγη σταδιοδρομιας

1Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Ιλίου διευκολύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ευθύνης τους στην εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Ειδικότερα, τους/τις ενημερώνουν και συνεργάζονται μαζί τους τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού, όσο και σε αυτό της υλοποίησης των προγραμμάτων.  Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας αποτελούν διακριτή κατηγορία των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός διδασκαλίας. Ενδεικτικά, η θεματολογία τους αφορά την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, τις εργασιακές σχέσεις και τους τομείς επαγγελμάτων, την εκπαίδευση – κατάρτιση, τις σπουδές – εργασία στην Ευρώπη και την Ελλάδα.