Αλλες δρασεις

2Οι Υπέυθυνοι του ΚΕΣΥΠ Ιλίου υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων. Πραγματοποιούν επίσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις σχολικές μονά-δες ευθύνης τους που αποσκοπούν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των μαθητών/-τριών για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.