Σεμιναρια για Εκπαιδευτικους

3Το ΚΕΣΥΠ Ιλίου διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια/ημερίδες για τους/τις εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το ΣΕΠ στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου, στην Α’ τάξη των ΕΠΑΛ ή έχουν αναλάβει project με θεματική που αφορά στην εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών/τριών. Για την πραγματοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ δημιουργούν σχετικό ενημερωτικό υλικό και κατάλληλες παρουσιάσεις.  Υποστηρίζουν επίσης τους/τις εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή προ-γραμμάτων ή εκπαιδευτικών εργαλείων Σ.Ε.Π., εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και τους/τις διευκολύνουν στην εκπόνηση και εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων με σκοπό μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και του πολιτισμού.