Τεστ Προσανατολισμου

wp65e652b9_05_06Ως διευκολυντικά εργαλεία της ατομικής συμβουλευτικής χορηγούνται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες ψυχομετρικά εργαλεία (Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Τα ψυχομετρικά εργαλεία έχουν σταθμιστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και περιλαμβάνουν τεστ ενδιαφερόντων,  αυτεπάρκειας, λήψης απόφασης, αξιών, κ.α. Τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού χορηγούνται στους/στις ενδιαφερό-μενους/ες δωρεάν.